Pups van Bouviers, Border collies enDwergschnauzers

Naast trimmen enhondenklaar maken voor shows is mijnanderepassie het fokken van rashonden. Ikhebregelmatignestjes van Bouviers, Border colliesenDwergschnauzers.

Ikwerkenkel met zuivererashondenen ben erkendonder het nummerHK10400777.

Houdezepaginazeker in het oog want hierplaatsen we de pups op zodra we nieuwenestjeshebben. Aangezienveletevredenklanten later nog terugkerenwanneerhungeliefdehuisgenootgestorven is enze op zoekzijnnaareennieuwe pup, zijn de pups vaakvooraf al gereserveerd.

Beideouderszijnaltijdaanwezig, enkel de reutjes van de Dwergschnauzersworden elders ondergebracht.

Wenstugraagmeerinlichtingen of wil u een pup bestellen? Neem danzeker contact met me op.

Back to Top